Empty

Total: £0.00

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement

Author: 
R. van der Pols & R. Donatz & F. van Outvorst
Publisher: 
Van Haren Publishing
Format: 
Paperback
ISBN-13: 
9789087536879
Language: 
Dutch

Book Information

Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een training gevolgd over BiSL en het BiSL Foundation examen afgelegd.   De belangrijkste wijzigingen die in deze tweede druk zijn doorgevoerd, zijn:

  • verbeterde (meer consistente) schrijfwijze van formuleringen en begrippen;
  • tekstuele aanpassingen om de inhoud beter toegankelijk te maken;
  • Consequent doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van Procesclusters, Processen en Activiteiten.
  • Uitvoering met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met name de illustraties is verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische en strategische processen, alsmede voor de onderlinge relaties. In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. business-informatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren, CIOʼs, business-managers en -consultants.   Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL Foundation examen.

Click here for BiSL Foundation practice exam papers.

Price£35.99

Shipping
See our full range of shipping options and services on product shipping.